Välkommen

Referenser

Kontakt

Verkstan

Arbetsprover


 (Klicka här för en förstoring!)
Tegelröd bandtäckning på uterum.

 (Klicka här för en förstoring!)
PlåtTech(ning)

 (Klicka här för en förstoring!)
Bandtäckning alá PlåtTech i Tibro!

 (Klicka här för en förstoring!)
Takstos plåtskodd

 (Klicka här för en förstoring!)
Intrappat skorstensbeslag samt huv monterat

 (Klicka här för en förstoring!)
Sarg klädd med stående plåt

 (Klicka här för en förstoring!)
Ränndaler på plats.

 (Klicka här för en förstoring!)
Dragning med fyrkantskanaler i fläktrum

 (Klicka här för en förstoring!)
Isolerat och fint.

 (Klicka här för en förstoring!)
Övergången monterad.

 (Klicka här för en förstoring!)
Fortsättning..

 (Klicka här för en förstoring!)
Tajt!

 (Klicka här för en förstoring!)
Ännu en övergång och ett "K".

 (Klicka här för en förstoring!)
Anslutning med spånledning till ny fläkt på Jackon i Skövde.

 (Klicka här för en förstoring!)
Nytt är snyggt!

 (Klicka här för en förstoring!)

 (Klicka här för en förstoring!)
Fågeltätt!

 (Klicka här för en förstoring!)
Skorstenskronor skyddade av galler.

 (Klicka här för en förstoring!)

 (Klicka här för en förstoring!)
Ventialtionshuv med WakaFlex i bakkant!

 (Klicka här för en förstoring!)
Entré tak inklätt med silver metallic.

 (Klicka här för en förstoring!)
Skorstenshuv monterad och rund skorsten inklädd! :)

 (Klicka här för en förstoring!)
Skorsten plåtklädd, blyklädd och huvklädd!

 (Klicka här för en förstoring!)
Skorsten inklädd och huvprydd

 (Klicka här för en förstoring!)
Ifalsning av stosar i band

 (Klicka här för en förstoring!)
Lite trix, men bra blev det!

 (Klicka här för en förstoring!)
Alla stolpar passade!

 (Klicka här för en förstoring!)
Vackert värre!

 (Klicka här för en förstoring!)
Ansluter ränndal mot det gamla taket

 (Klicka här för en förstoring!)
Pilligt!

 (Klicka här för en förstoring!)
Då va det ihop!!

 (Klicka här för en förstoring!)
Ursnyggt hos Ulf Bolumlid vid Hornborgasjön!

 (Klicka här för en förstoring!)

 (Klicka här för en förstoring!)

 (Klicka här för en förstoring!)
Täckning igång hos Windforce

 (Klicka här för en förstoring!)
Långa band på väg i Bolum, Hornborga

 (Klicka här för en förstoring!)
Allt klart! Tegelröd bandtäckning :)

 (Klicka här för en förstoring!)
Utgrävning av tak som legat under presenningar i 2 år..

 (Klicka här för en förstoring!)
Fin utsikt över Hornborgasjön

 (Klicka här för en förstoring!)
Lååånga skivor!

 (Klicka här för en förstoring!)
Skorsten som blivit plåtklädd och fått en huv

 (Klicka här för en förstoring!)
Takstege till skorsten monterad

 (Klicka här för en förstoring!)
Sughuv monterad på gjuteriet i Skövde

 (Klicka här för en förstoring!)
Ihopflänsat och på plats!

 (Klicka här för en förstoring!)
Klart! Dragning åt MB-Vent på gjuteriet, Volvo.

 (Klicka här för en förstoring!)
Skorsten inklädd och huv monterad!

 (Klicka här för en förstoring!)
Huv med genomförning från öppen spis

 (Klicka här för en förstoring!)
Med en kant med WakaFlex bakom huven blir det supertätt mot teglet!

 (Klicka här för en förstoring!)
Smiter åt fint! Vent. huv i aluzink

 (Klicka här för en förstoring!)
Och så en fin falsonering i framkant!

 (Klicka här för en förstoring!)
Specialuppdrag kräver rätt utrusting! Här en rejäl lift från Ramirent á 34m

 (Klicka här för en förstoring!)
Beslag, rändaler, ståndskivor kring kupan och gavellist i aluzink monterat!

 (Klicka här för en förstoring!)
Kupa inklädd i mattsvart bandplåt

 (Klicka här för en förstoring!)
En fröjd för ögat!

 (Klicka här för en förstoring!)
Mattsvart bandtäckning på en balkong, även väggskivor.

 (Klicka här för en förstoring!)
Bossen mixtrar till det mesta!

 (Klicka här för en förstoring!)
Galvad bandtäckning, på gammalt vis!

 (Klicka här för en förstoring!)
Tvärfals och fotränna

 (Klicka här för en förstoring!)
Snyggt!

 (Klicka här för en förstoring!)
Klart

 (Klicka här för en förstoring!)
Rund fönsterinklädnad samt ståndskiva

 (Klicka här för en förstoring!)
Ståndskiva i aluzink

 (Klicka här för en förstoring!)
Isolering och plåtinklädnad av rör

 (Klicka här för en förstoring!)
Varmt och gött i rändalen ;)

 (Klicka här för en förstoring!)
Ovansidan på en putsad stenmur klädd med nyheten WakaFlex!

 (Klicka här för en förstoring!)
Tjusigt!

 (Klicka här för en förstoring!)
Bandtäckt med ifalsad huv klart

 (Klicka här för en förstoring!)
Tegelrött skorstensbeslag

 (Klicka här för en förstoring!)
Ett tak kommer lastat...

 (Klicka här för en förstoring!)
Huv och inklädnad klart!

 (Klicka här för en förstoring!)
Snyggt!

 (Klicka här för en förstoring!)

 (Klicka här för en förstoring!)
Mycket bättre!

 (Klicka här för en förstoring!)
Chefen har kommit upp sig...

 (Klicka här för en förstoring!)
God räckvidd!

 (Klicka här för en förstoring!)
Förlängning av ventilationshuvar åt Skövde Bostäder

 (Klicka här för en förstoring!)
Entré tak bandtäckt i silver

 (Klicka här för en förstoring!)
Galvad bandtäckning

 (Klicka här för en förstoring!)
Rändal och mera falser

 (Klicka här för en förstoring!)
Många falsar mot samma punkt!

 (Klicka här för en förstoring!)
Skyddar bra!

 (Klicka här för en förstoring!)
Tak över värmepump på plats

 (Klicka här för en förstoring!)

 (Klicka här för en förstoring!)
Klart! Sinusplåt silver med mörkgrå knutar!

 (Klicka här för en förstoring!)

 (Klicka här för en förstoring!)
Takfönster kläs in

 (Klicka här för en förstoring!)
Plåtpanna på plats!

 (Klicka här för en förstoring!)
En sommarstuga i Örlen som ska få nytt tak.

 (Klicka här för en förstoring!)
Inklädd skorsten

 (Klicka här för en förstoring!)
Vackert!

 (Klicka här för en förstoring!)
Aluzink täckning

 (Klicka här för en förstoring!)
Tjusiga falser i vinkel

 (Klicka här för en förstoring!)
Fina , färdiga brensar

 (Klicka här för en förstoring!)
Skorstenshuv med galler, tegelröd

 (Klicka här för en förstoring!)
Byxrör Ø315 x 3 med fläns utan tappstycke

 (Klicka här för en förstoring!)
Konstverk

 (Klicka här för en förstoring!)
Takhuv T-röd

 (Klicka här för en förstoring!)
Stuprör ner i dagvattenledning!

 (Klicka här för en förstoring!)
Prt ner i en renstratt så inget smuts åker med! Lätt å rensa!!

 (Klicka här för en förstoring!)
Den stora "hammaren" har kommit fram, bottenfals i 0.7 rostfritt

 (Klicka här för en förstoring!)
Entré tak hos Mattias i Hjo

 (Klicka här för en förstoring!)
Tillbyggnad ala Granath´s Bygg Snyggt!

 (Klicka här för en förstoring!)
Magnus snickarn Granath!

 (Klicka här för en förstoring!)
Line på Jackon Skövde

 (Klicka här för en förstoring!)
Skorstenshuv monterad och klar!

 (Klicka här för en förstoring!)
Mäster svetsar svart-plåtskanal

 (Klicka här för en förstoring!)
Lopporna yr

 (Klicka här för en förstoring!)
En riktig bamsing

 (Klicka här för en förstoring!)
Special-beslag

 (Klicka här för en förstoring!)
Innan...

 (Klicka här för en förstoring!)
Plåt + fuktspärr = sant!

 (Klicka här för en förstoring!)
Mycket snyggare!

 (Klicka här för en förstoring!)
Galvad bandtäckning

 (Klicka här för en förstoring!)
Tätt och snyggt

 (Klicka här för en förstoring!)
Skorstensbeslaget ifalsat och klart!

 (Klicka här för en förstoring!)
Taksäkerhet, brygga med räcke monterat på skorsten

 (Klicka här för en förstoring!)
Nytt beslag och själva stagen för bryggan

 (Klicka här för en förstoring!)
Skorstensbeslag och huv monterade , tegelrött

 (Klicka här för en förstoring!)
Skorstenshuv i öppet läge

 (Klicka här för en förstoring!)

 (Klicka här för en förstoring!)
Ifalsning av stos i bandtäckt tak

 (Klicka här för en förstoring!)
Tajta falser

 (Klicka här för en förstoring!)
Stos och fläkt på plats,snyggt och tätt!

 (Klicka här för en förstoring!)
Årets första bandtäckta tak färdigställt!

 (Klicka här för en förstoring!)
Vad lastbilen ser liten ut ... ?!

 (Klicka här för en förstoring!)
Levererad och på plats! Nöjde kunden Kalle till vänster i bild

 (Klicka här för en förstoring!)
Så ska de se ut! Rändaler åt Granaths bygg

 (Klicka här för en förstoring!)
Intrappat skorstensbeslag

 (Klicka här för en förstoring!)
Anslutningar på modulen

 (Klicka här för en förstoring!)
Trixigt med rören!

 (Klicka här för en förstoring!)
Inklädnad av skorsten

 (Klicka här för en förstoring!)
Special, special

 (Klicka här för en förstoring!)
Längd-falsade rör med fläns

 (Klicka här för en förstoring!)
Ventilationsdragning på vind i Skövde

 (Klicka här för en förstoring!)
en böj med finess!!

 (Klicka här för en förstoring!)
1 av 3 sektioner i en monsterkåpa till Kalle Windeståhl

 (Klicka här för en förstoring!)
Alla sektioner färdigställda

 (Klicka här för en förstoring!)
Kanaler tillverkade av Plåtservice , monterade av Windeståhls ventilation!

 (Klicka här för en förstoring!)
Färdigt ! Rejäla doningar !!

 (Klicka här för en förstoring!)
Tegelrött , 3 mötande nockar

 (Klicka här för en förstoring!)
Vackert!

3 byx (Klicka här för en förstoring!)
3 byx

 (Klicka här för en förstoring!)
Avloppsventilation

 (Klicka här för en förstoring!)
3st mötande nockar i spets!

Svart skorstensbeslag (Klicka här för en förstoring!)
Svart skorstensbeslag

 (Klicka här för en förstoring!)
Lastat för leverans!

 (Klicka här för en förstoring!)

Sunrise vid verkstan i Lanna! (Klicka här för en förstoring!)
Sunrise vid verkstan i Lanna!

 (Klicka här för en förstoring!)
The Boss in Action! (i Böja)

 (Klicka här för en förstoring!)
Svängande och lutande fals (observera skyddsfolie)

3 generationer plåtisar!!! (Klicka här för en förstoring!)
3 generationer plåtisar!!!

 (Klicka här för en förstoring!)
Aluzink täckning

 (Klicka här för en förstoring!)
Starke Adolf har rivit skyddsfolie!

 (Klicka här för en förstoring!)
Plåtpanna Ø110

En säker plåtis! (Klicka här för en förstoring!)
En säker plåtis!

 (Klicka här för en förstoring!)
Sughuv.

 (Klicka här för en förstoring!)
Vinter plåting! skorstensbeslag.

Byxrör (Klicka här för en förstoring!)
Byxrör

Ventilationshuv.  (Klicka här för en förstoring!)
Ventilationshuv.

Koppar (Klicka här för en förstoring!)
KopparÄnnu mer plåt


 (Klicka här för en förstoring!)
En Myling igen!

 (Klicka här för en förstoring!)
Rostfria Konor

 (Klicka här för en förstoring!)
"Herren på täppan"

 (Klicka här för en förstoring!)

 (Klicka här för en förstoring!)

 (Klicka här för en förstoring!)
Skorstensinkl.


Istället för kakel

Kontakta oss!

Tel: 0500-419610Bli nöjd och belåten, låt oss fixa plåten!